Kyst og fiskeri

Datasett fra kystnære områder og havområder.

Her finner en data fra flere organisasjoner - mye fra Havforskningsinstituttet, men også fra Kartverket og Fiskeridirektoratet:

  • Bunnprøver
  • Biotoper
  • Vannmasser
  • Naturtyper
  • Korallrev
  • Sjøkart
  • Akvakulturlokaliteter
  • Forvaltningsplaner for havområdene
teaser-icon
Data fra Fiskeridirektoratet

Datasett som viser fiskeriaktivitet og begrensninger, anlegg for akvakultur og fiskeriressurser

teaser-icon
Data fra Havforskningsinst.

Her finner en data fra Havforskningsinstituttet innsamlet gjennom Mareano-prosjektet

teaser-icon
Alle kyst og fiskeridata

Data fra alle organisasjoner