Kulturminner

Spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø samt områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng (kulturmiljøer).

Her finner en landsdekkende datasett fra Riksantikvaren i tillegg til lokale kulturminnedata fra enkelte kommuner.

teaser-icon
Data fra Riksantikvaren

Nasjonale kulturminnedata

teaser-icon
Kommunale kulturminnedata

Kulturminneplaner, husmannsplasser, gamle veier og bygninger, m.m.