Høydedata

Datasett som angir høyde eller dybde i forhold til havnivå.

Størsteparten av datasettene som du finner her dekker mindre områder og er innsamlet gjennom programmet "Nasjonal detaljert høydemodell" (NDH). Geonorge lenker til høydedata.no hvor det aktuelle prosjektet er aktivt og data kan lastes ned. Du finner også dybdedata og datasett med nasjonal dekning.

teaser-icon
Høydedata fra laserprosjekter

Oversikt over data innsamlet gjennom laserskanning i NDH-prosjektet

teaser-icon
Landsdekkende datasett

Datasett som er avledet fra ulike kilder til landsdekkende datasett.

teaser-icon
Høydedata.no

Egen løsning for innsyn og nedlasting av laserprosjekter