High value dataset (HVD)

Geodata er en av seks kategorier som er definert som "high-value-dataset" (HVD) i EU-kommisjonens "Open Data Directive".

  • HVD er data som er definert med ekstra stor verdi for økonomi og samfunn. Det er spesielle betingelser knyttet til dem - bl.a. at de skal være gratis og fritt tilgjengelig i maskinlesbar form.
  • HVD har 6 domener og mange data under hvert domene. Geodata inngår særlig i 4 av de 6 temaene og geografiske grunndata i 3 av domenene. I tillegg har EU Inspire, som også refereres til i HVD.
  • HVD regulation spesifiserer på detaljert nivå de ulike data som skal leveres fra Norge. Svært mange av dataene er geografiske grunndata, bl.a. data om eiendom, bygninger, adresser, stedsnavn, transportnett, ledninger, areal, høyde og dybde, vann og vassdrag, ortofoto, miljøtema mv.

EUs seks tematiske områder hvor datasett har høy verdi for samfunnet (Kilde EU)