Geologi

Informasjon om berggrunn, løsmasser og mineraler, men også om havbunn, sedimentasjonsmiljøer og stråling.

Mesteparten av datasettene leveres av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Hovedvekten er landbasert, men det finnes også mye havbunnsgeologi innsamlet gjennom Mareano-prosjektet.

Vi finner også geologisk informasjon relatert til petroleumsaktivitet, som leveres av Oljedirektoratet, og "bergrettigheter" fra Direktoratet for mineralforvaltning.

Røros kommune leverer data over sand og grusressurser i kommunen.

teaser-icon
Data fra NGU

Geologiske data fra Norges Geologiske undersøkelse

teaser-icon
Alle geologidata

Geologiske data fra alle organisasjoner