Friluftsliv

Områder og traseer for utøvelse av friluftsliv

Friluftslivsområder fra Miljødirektoratet og turrutebasen fra Kartverket er viktige nasjonale datasett som gir oversikt over arenaer for utøvelse av friluftsliv. Videre har Statskog oversikt over felt for storviltjakt og noen kommuner har egne kart for ferdsel på sjø eller land.

teaser-icon
Alle friluftslivsdatasett

Data relatert til friluftslivsaktiviteter