Forurensing

Forurensning både til lands og vanns, både menneskaskapt og naturlig.

  • Støysoner
  • Utslipp
  • Kostholdsråd
  • Radioaktivitet

 

De fleste datasettene er fra Miljødirektoratet, men støysoner finnes både fra flyplasser (Avinor), veg (Vegvesenet), skytefelt (Forsvaret), jernbane (BaneNOR) og vindturbiner (Temadata Innlandet). I tillegg finner en data fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som viser radioaktivitet og Havforskningsinstituttet som viser mikroplast i marine sedimenter.

 

teaser-icon
Alle forurensningsdata

Data fra alle organisasjoner