Flyfoto

Flyfoto og satelittbilder (ortofoto).

Mesteparten av datasettene kommer fra flyfotograferingsprosjekt, hvor bildene er georeferert (ortofoto) for å kunne benyttes i kartløsninger. I datasettenes metadata ligger lenke til Norge i bilder, hvor datasettene lastes ned. Noen kan lastes fritt ned mens andre har tilgangsbegrensninger. I tillegg, finner en årsversjoner av satellittdata hvor de beste opptakene gjennom året er satt sammen for å lage en best mulig mosaikk av satellittbilder for å dekke hele landet sømløst. 

teaser-icon
Satellittdata

Mosaikk av satelittopptak fra Sentinel 2

teaser-icon
Flyfoto fra NIB

Ortofoto fra Norge i bilder