Energi

Innenfor denne kategorien finnes datasett som omfatter energiressurser og infrastruktur relatert til kraft og energi.

  • Vannkraft
  • Vindkraft
  • Olje og gass
    • Fjernvarme
 

NVE leverer datasett som dekker vannkraft, vindkraft, konsesjonsområder og infrastruktur.

Oljedirektoratet leverer datasett knyttet til infrastruktur og petroleumsforekomster i havområdene.

Datasettet "Konsesjonsområder for fjernvarme" finnes kun for enkelte kommuner. 

Statnett har også en oversikt over byggeforbudssoner for sine kraftledninger

teaser-icon
Data fra NVE

Data fra Norges vassdrag- og energiverk omfatter i hovedsak infrastruktur og energi ressurser (potensiale) relatert til vasskraft og vindkraft

teaser-icon
Data fra Oljedirektoratet

Data fra Oljedirektoratet omfatter installasjoner og informasjon om oljefelt og ressurser i havområdene

teaser-icon
Data fra kommunene

Lokale data for fjernvarmekonsesjoner

teaser-icon
Alle energidata

Data fra alle organisasjoner