Eiendom

Omfatter i hovedsak eiendommer, adresser og bygninger.

Matrikkelen er grunnlaget for de viktigste datasettene i denne kategorien. Her finner en adresser, bygninger og eiendommer i ulike varianter. "Kirkebygg" fra Kulturdepartementet omfattes også av temaet Eiendom.

teaser-icon
Alle eiendomsdata

Matrikkelen, grunnboka og kirkebygg