Befolkning

Befolkningsdata fra Statistisk sentralbyrå samt andre datasett som omhandler landets innbyggere.

Her finner en informasjon om hvor folk bor og beveger seg i tillegg til arealbruk. Data leveres fra SSB, Kartverket, NIBIO og kommuner som registrer barnetråkk gjennom utdanningssektorens løsninger (UiB).

teaser-icon
Alle befolkningsdata

Befolkningsdata fra SSB, Kartverket, NIBIO og utdanningssektoren