Basis geodata

Basisdata omfatter data om fysiske objekter, både naturlige og menneskeskapte. De er viktige i seg selv, men også som en basis i grunnkartet, for gjenkjenning og referanse for andre tematiske kartdata.

  • Detaljerte kart fra kommunene - FKB 
  • Topografiske kart – (N50-5000)
  • Administrative grenser, områder og soner – kommune, fylke, sjøgrenser og offentlig vedtatte områder og soner
  • Stedsnavn
  • Transformasjoner og fastmerker
  • Posisjonstjenester (CPOS og DPOS)
  • Grunnkart fra Svalbard og Jan Mayen
teaser-icon
Data fra Geovekst

De mest detaljerte dataene fra kommunene

teaser-icon
Data fra Kartverket

Landsdekkende kartserier, stedsnavn, grenser og annen referanseinformasjon

teaser-icon
Data fra Polarinstituttet

Grunnkart fra Svalbard, Jan Mayen og norske biland