Utvikling av Geonorge i 2019

Mye funksjonalitet er implementert i Geonorge i løpet av få år. I 2019 vil vi det bli mindre nyutvikling og vi vil i hovedsak fokusere på å forbedre det vi har utviklet foregående år.

Overordnet fokus

 • Dagens funksjonalitet i Geonorge gjennomgås og vurderes i forhold til brukervennlighet og nytteverdi. Basert på dette, vil modifiseringer og eventuell videreutvikling bli gjennomført
 • Løsningene skal optimaliseres og fylles med godt innhold for å ta ut gevinster
 • Starte arbeidet med refaktorering (forbedre kvalitet) av kode og oppdatering av dokumentasjon
 • Fokus på forbedringer i overvåking og stabil drift i alle komponenter og distribusjoner
 • INSPIRE-tilpasninger: Videreutvikling i henhold til nye/modifiserte krav og tekniske veiledere fra Inspire – Oppfølging av eksisterende krav og frister
 • Underliggende programvarekomponent for metadata skal oppgraderes fra Geonetwork 2.10.4 til 3.X

Autorisasjonsløsning

Gå over til GeoID som autentiseringsløsning. Denne løsningen baserer seg på rådende teknologi og protokoller for autentisering og gir større fleksibilitet med tanke på passordhåndtering og interaksjon med andre systemer.  I tillegg sørger denne for forbedret sikkerhet i forhold til dagens løsning. BAAT vil fremdeles brukes for å styre roller og tilganger (autorisasjon).

Andre utviklingsplaner i 2019

 • Videreutvikle og ta i bruk navneromsregister, eksterne kodelister og GML-skjemaregister
 • Forbedre og videreutvikle objektregisteret
 • Oppdatere kartklient til ny plattform (React)
 • Oppdatere kartkatalog til ny plattform (React)
 • Integrere kartkatalog og kartklient for bedre interaksjon mellom kart og metadata
 • Videreutvikle statistikkmodul for nedlastede data
 • Videreutvikle statusregistre og legge til nytt statusregister for Geodataloven
 • Videreutvikle varslingsregister
 • Tilby metadata for satellittdata fra Sentinel 2 i Geonorge
 • Vise dekningskart på kilometerruter
 • Bedre artikkelsøk på engelsk
 • Ny og forbedret forside på Geonorge
 • Lansere «Min side» i første versjon: mer rettet og tilrettelagt informasjon til påloggede brukere
 • Ny modul: Forvaltningsinfo for FKB
 • Etablere nytt statusregister for Geodataloven
 • Videreutvikle «Geonorge massiv nedlastnings-klient»
 • Flere distribusjoner av datasett som kan lastes ned gjennom Geonorge
 • Bistå Miljødirektoratet, NGU og NIBIO med implementasjon av «GeonorgeAPI» for distribusjon av data gjennom Geonorge

For ytterligere spørsmål angående utviklingen av Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no