Webinar om GML-validering

Sist oppdatert: 01.02.2023

GML-validatoren er tilgjengeliggjort på Geonorge.

Litt om validatoren

 

  • For å gjøre det lettere å levere modellriktige data har Geonorge utviklet en webbasert løsning for validering av GML-filer.
  • Det er mye tid å hente hvis de som etablerer data leverer de i henhold til fastsatt datamodell. Det kan være konsulentfirma som skal levere data til en kommune eller etat, eller det kan være interne etableringer eller distribusjoner som skal kvalitetssjekkes.
  • I Geonorge er denne løsningen tatt i bruk for å teste alle nye GML-leveranser. Løsningen har noen begrensninger på størrelse på filer og er ute i en første versjon.
  • Gjennom bruk og tilbakemelding vil vi utvikle denne løsningen til å bli et nyttig verktøy for kvalitetskontroll av geodata.
  •  Løsningen kan også validere GeoJSON-filer.

 

Webinaret presenteres av Lars-Inge Arnevik.

Opptak av webinaret får du ved henvendelse til post@norgedigitalt.no.