Endring i tjenestetilbud fra Norge i bilder

Sist oppdatert: 05.06.2024

Grunnet effektiviseringstiltak i "Norge i bilder - tjenestene" stenges alle WMS-C tjenestene den 1. september 2024.

Per idag har vi mange ulike tjenester som gir tilnærmet lik informasjon, samt at bruken ikke svarer ut kostnadsnivået for å opprettholde tjenestene.

Vi ber derfor alle som benytter WMS-C tjenestene gå over til WMS-T Cashe eller WMS, så raskt som mulig før 1. september.

Ny eksporttjeneste er etablert for Norge i bilder og du finner mer informasjon om tjenesten her.