Ny årsversjon av Satellittdata

Sist oppdatert: 02.12.2022

Ny årsversjon av "Sentinel-2 skyfritt opptak over Norge".

Mosaikken består av data fra de to like satellittene Sentinel-2A og Sentinel-2B fra sommeren 2022. Det er brukt data fra perioden 1. juni - 31. august 2022 og manuelt arbeid er erstattet med prosessorene MAJA og WASP, som finnes som åpen kildekode og er utviklet av CESBIO. Mosaikken har en datafangstperiode sentrert rundt 1. august 2022.

Som ved lansering av mosaikken fra 2018, 2019,2020 og 2021 er det tilgjengelig to forskjellige datasett og en visningstjeneste og alle datasettene er åpne:

  •  Et enkelt RGB datasett som kan nyttes som bakgrunnskart eller kartvedlikehold, analyser og referanseinformasjon i GIS-systemer. Se datasettet her.

 

  • Et datasett som tillater rasterberegning. Mosaikken består av båndene 2 til 8, 8A, 11 og 12. Datatypen er Int16. Det medfølger vektordata som inneholder dato for rasterdataene. Se datasettet her.

 

  • Et enkelt RGB WMS-lag som kan nyttes i ulike GIS-systemer er oppdatert med nytt lag for 2022. Se tjenesten her.

 

I et forsøk på å gjøre skyfri Sentinel-2 data raskere tilgjengelig samtidig som vi lagde de nevnte produktene ovenfor, prosesserte vi to raske datasett og leverte de i rå formatet til WASP. Datasettene ble gjort tilgjengelig innen en måned etter siste fotograferte scene. Det ble med andre ord produsert tre ulike datasett for årets sesong:

Ortofoto av "Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2022" er også tilgjengelig i www.norgeibilder.no. Her vil du også se de fem tidligere årsversjonene over Norge som er produsert.