Ny skyfri satellittmosaikk er publisert

Sist oppdatert: 14.05.2024

Det er produsert en ny årsversjon av "Sentinel-2 skyfritt opptak over Norge". Mosaikken består av data fra de to like satellittene Sentinel-2A og Sentinel-2B fra sommeren 2023.

Det er brukt data fra perioden 1. juni - 31. august 2023 og manuelt arbeid er erstattet med prosessorene MAJA og WASP, som finnes som åpen kildekode og er utviklet av CNES og CESBIO. Mosaikken har en datafangstperiode sentrert rundt 1. august 2023 for de fleste scenene. Produktet er manuelt korrigert enkelte steder for at datasettet i størst mulig grad skal være skyfritt, men enkelte skyer, skyskygger og artefakter kan forekomme.
Som ved lansering av mosaikken fra tidligere år (2018-2022) er det tilgjengelig to forskjellige datasett og en visningstjeneste der alle datasettene er åpne:

  • Et enkelt RGB datasett som kan nyttes som bakgrunnskart eller kartvedlikehold, analyser og referanseinformasjon i GIS-systemer. Se datasettet her.
  •  Et datasett som tillater rasterberegning. Mosaikken består av båndene 2 til 8, 8A, 11 og 12. Datatypen er Int16. Det medfølger vektordata som inneholder dato for rasterdataene. Se datasettet her
  • Et enkelt RGB WMS-lag som kan nyttes i ulike GIS-systemer . Se tjenesten her.

I et forsøk på å gjøre skyfri Sentinel-2 data raskere tilgjengelig samtidig som vi lagde de nevnte produktene ovenfor, prosesserte vi to raske datasett og leverte de i råformatet fra WASP. Grunnet svært dårlig datafangst i juli og august ble ikke rask mosaikk “1. juli – 31. august (rask)” for 2023 produsert. Datasettet fra årets sesong er tilgjengelig her:

Ortofoto av "Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2023" er også tilgjengelig i www.norgeibilder.no. Her vil du også se de seks tidligere årsversjonene (2018-2022) over Norge som er produsert.