Ny påloggingsløsning for Geonorge

Sist oppdatert: 16.09.2019

GeoID er Kartverkets nye påloggingsløsning, og brukes fra nå av på Geonorge. Du trenger bare å logge på hvis du skal laste ned tilgangsbegrensede data eller legge inn informasjon som metadata, produktark eller lignende i Geonorge. Det meste av data i Geonorge er fremdeles tilgjengelig for nedlasting uten pålogging.

GeoID erstatter BAAT-løsningen, fordi vi ønsker å innføre strengere krav til sikkerhet. Slik kan vi bedre beskytte innholdet i Geonorge. I tillegg er det fordelaktig å bruke ny og oppdatert teknologi, som har de aktuelle standardiserte grensesnittene som trengs for å kunne samspille med tilsvarende løsninger fra det offentlige Norge. Flere av Kartverkets løsninger vil etter hvert gå over til autentisering gjennom GeoID.

 Hva betyr dette for deg?

Hvis du har en BAAT-tilgang i dag, må du overføre brukeren din til Kartverkets nye GeoID-pålogging. Dette gjør du enkelt ved å følge anvisningene du får når du prøver å logge på Geonorge. Etter at du har gjort dette, vil det være passordet du oppretter i GeoID som skal brukes ved pålogging på websidene i Geonorge. Det stilles strengere krav til passord i den nye løsningen og passordet må byttes ut minst en gang hvert år. BAAT-brukeren din vil ikke slettes, men vil brukes videre som før i andre systemer som fremdeles bruker BAAT-pålogging (for eksempel tilgang til WMS-tjenester).

 Hva med massivklient og nedlastings-API?

For nedlastning av tilgangsbegrensede data via «Geonorge - massiv klient» (egen installerbar applikasjon), gjelder dagens brukernavn og passord (basic authentication) som før, og du som  bruker trenger ikke gjøre noen endringer. Det samme gjelder for de som programmerer direkte mot Geonorge nedlastnings-API.