Hvordan lese og forstå standarder?

Standardiseringssekretariatet i Kartverket arrangerer et webinar i tilknytning til den nye måten å bygge opp en standard på.

Hvordan delta

Webinaret holdes torsdag 21. mars fra klokken 14:00 til 15:00.

Klikk her for å bli med i webinaret (Teams-møte)

Informasjon om webinaret

En standard er et dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng. [Kilde: NS-EN 45020:2006].

Den vanlige måten å bygge opp en standard har vært å inkludere en rekke normative utsagn, for eksempel gjennom å bruke ord som «skal» eller «må». For å sjekke om standarden brukes korrekt, må en vurdere alle normative utsagn i standarden.

I den nye måten å bygge opp en standard, er kravene fremhevet i form av en egen kravboks. Kravene har i tillegg en unik ID.

Videre er det også mulig å være konform med bare deler av en standard. Dette gjøres ved å inkludere konformitetsnivåer (eller klasser). Hvert konformitetsnivå vil ha en eller flere krav samlet i kravklasser.  Hvert konformitetsnivå vil også ha en konformitetstest, som inneholder de prosedyrer en må utføre for å sjekke om en implementasjon eller bruk er konform med gjeldende standard/konformitetsnivå.

Webinaret vil benytte den nylige utgitte standarden «Geodetisk grunnlag – koordinatbaserte referansesystemer og kvalitetssikring av grunnlagspunkt 1.0», se Geodetisk grunnlag – koordinatbaserte referansesystemer og kvalitetssikring av grunnlagspunkt - Geonorge Register, som eksempel. Denne illustrerer også hvordan en legger til krav som en profil av en internasjonal standard.