Høring av ny versjon av standarden "Produksjon av basis geodata"

Sist oppdatert: 06.12.2022

Det inviteres til høring på ny versjon av standarden «Produksjon av basis geodata».

Kort om innholdet:
Hensikten med standarden "Produksjon av basis geodata" er å bidra til høy kvalitet på basis geodata ved å

  • beskrive metoder for produksjon av basis geodata og stille krav til trinn i produksjonsprosessen
  • beskrive hvilken kvalitet som kan forventes ved ulike produksjonsmetoder og –prosesser
  • beskrive hvordan produksjon av basis geodata skal dokumenteres

 

Standarden spesifiserer generelle kvalitetskrav for produksjon og dokumentasjon av basis geodata på land. Beskrevne datafangstmetoder er geodetiske metoder (landmåling), fotogrammetri og laserskanning.

Høringsfrist er 6. januar 2023.

Høringskommentarer sendes i kommentarskjema (docx) til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

 

Det anbefales å lese høringsnotatet (html) som følger standarden. En oversikt over endringene i den nye versjonen er også tilgjengelig (pdf).

Dokumentet nedenfor er høringsutkastet som vi ønsker tilbakemeldinger på (dere vil finne samme lenke i høringsnotatet):