Har du forslag til endringer i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)?

Sist oppdatert: 09.10.2023

Du kan komme med forslag til endringer i listen over de definerte nasjonale datasettene i Det offentlige kartgrunnlaget. Kommuner, statlige etater og plan- og temautvalg i fylkene har anledning til å foreslå endringer i DOK.

Endringene kan omfatte datasett som bør inkluderes i DOK, datasett som bør fjernes eller endres. Det er også mulighet for å foreslå tekniske justeringer i kravene til datasettene. Alle endringsforslag må være begrunnet ut fra behov som er knyttet til plan- og bygningsloven.

 

DOK gjennomgår årlige revisjoner basert på forslag som kommer fra DOK-brukere og andre interessenter. Endringsforslag som blir sendt inn innen fristen, vil bli vurdert av Kartverket og deretter lagt frem for Kommunal- og distriktsdepartementet for den endelige avgjørelsen. Eventuelle endringer i listen over datasett vil tre i kraft fra og med 2024.

 

Vennligst legg frem dine forslag ved å benytte dette skjemaet, og send det til post@norgedigitalt.no innen 10. oktober 2023.

 

Du kan finne mer informasjon om DOK på Kartverket sine nettsider. Her finner du også kravene til godkjente DOK-data.

 

Har du spørsmål ta kontakt med Ove Jørgensen.