FKB 5.0 - Endringer i tjenester og datasett

Sist oppdatert: 01.03.2023

Som en følge av overgangen til FKB 5.0 vil det bli endringer på alle tjenestene som bruker FKB-data, samt FKB-filleveransene. Tjenestene vil enten få endret struktur eller bli erstattet med nye.

Tjenestene inkluderer Topografisk Norgeskart (+ gråtone) WMS, FKB4 (+ gråtone) WMS, Norges grunnkart (+ gråtone) WMS, og flere.
Det vil bli en periode fra mai der dagens tjenester ikke lenger blir ajourholdt med nye data, til ajourholdte data igjen er på plass i nye tjenester. Vi gjør det vi kan for å holde denne perioden så kort som mulig. Det blir en periode med overlapp av gamle og nye tjenester inntil 1. september da utgående tjenester skrues av.

For fildistribusjon vil dagens oppføringer på Geonorge benyttes, så overgangen skal bli så smidig som mulig for brukerne. Data vil komme i FKB 5.0 versjon her når det er klart i løpet av mai/juni, litt avhengig av datasettet.