Endring av svenske datasett fra 1. september 2023

Sist oppdatert: 16.05.2023

Datasettene: Översiktskartan, Vägkartan og Terrängkartan blir erstattet av helt nye produkter som kalles Topografi 250 Nedladding, vektor og Topografi 50 Nedladding, vektor.

Grunnen til dette skyldes store endringer i datamodellene for de svenske dataene, som vil kreve betydelig utviklingsarbeid for å opprettholde leveranser med norsk koding.  Derfor vil ikke Kartverket lenger tilby svenske data med norsk koding og norske data med svensk koding.

Følgende datasett blir fjernet fra geonorge.no fra 1. september:

 

Kartverket oppfordrer brukerene til å benytte de originale dataene som kan lastes ned fra Läntmeteriet for å sikre tilgang til de mest oppdaterte datasettene.

Hvor?-appen vil fremdeles ha kartbilder på svensk side, og hvis du benytter funksjonen lag turkart i norgeskart.no, vil du fortsatt få med kartinnhold på svensk side.