Standarder under SOSI-paraplyen

SOSI står for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon.

SOSI del 1 - Generell del

Basisstandarder for modellering, formatering, metadata og liknende.

SOSI del 1 - Generell del i register.geonorge.no

SOSI del 2 - Generell objektkatalog

Hensikten med en generell objektkatalog er å spesifisere objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner som er generelle innenfor et fagområde eller på tvers av flere fagområder.

SOSI modellregister er det sentrale norske modellregisteret, og forvaltes i SOSI-standarden. Modellregisteret er tilgjengelig for søk, navigasjon og innsyn.

SOSI del 2 - Generell objektkatalog i registeret

SOSI del 3 - Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner for kart- og geodata.

Produktspesifikasjonene i registeret

Om produktspesifikasjoner i geodatasamarbeidet

Forvaltning av data i geodatasamarbeidet baserer seg produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon baserer seg på en objektkatalog definert i SOSI del 2, men vil i tillegg inneholde regler for hvordan objektkatalogen skal brukes i det gjeldende produktet. Oftest vil objektkatalogen i en produktspesifikasjon være en innsnevring av objektkatalogen slik den er definert i SOSI del 2.

I tillegg vil produktspesifikasjonen ofte inneholde en beskrivelse av hvordan data samles inn (en registreringsinstruks) og forvaltes.

Det er dataeierne som er ansvarlig for å utarbeide produktspesifikasjonene.

SOSI standardiserte produktspesifikasjoner

SOSI standardiserte produktspesifikasjoner følger reglene i henhold til krav, og har i tillegg blitt utarbeidet gjennom en standardiseringsprosess som beskrevet i det styrende dokumentet for standardisering.

ISO-standarder

Produktspesifikasjonene forholder seg til følgende ISO-standarder:

  • NS-EN ISO 19131:2008 Geografisk informasjon - Produktspesifikasjoner
  • NS-EN ISO 19136:2009 Geografisk informasjon - Geografisk markeringsspråk (GML)
  • NS-EN ISO 19109:2015 Geografisk informasjon - Regler for applikasjonsskjema

Standarder for geografisk informasjon

Kartverket har ansvaret for de nasjonale bransjestandardene for kart, oppmåling og geografisk informasjon. Vi bidrar til å utarbeide internasjonale standarder og ta disse i bruk.