Driftsmeldinger og teknisk support

Ulike etater har ulike driftsmeldingsregimer. Geonorge skal etter hvert utvikle nasjonale fellesløsninger, men foreløpig system er lenker mot de enkelte etaters løsninger.

Driftsmeldinger kan dreie seg om ulike forhold; når nye data og tjenester kommer til, utgår eller det gjøres endringer i oppsettet. Etater skal varsle tre måneder før en endring. Det kan også gjelde planlagt nedetid eller akutte driftsbrudd. Etter hvert vil vi også gi statistikk om blant annet driftsstabilitet.

Spørsmål angående portalen og tilgangskontroll post@norgedigitalt.no

Tjenestevarsler

 

Kartverket

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

 

Norge digitalt-partene oppfordres til å melde inn sine driftsmeldingstjenester for registrering på denne siden.