Andre driftsmeldinger

Enkelte parter i Norge digitalt har egne sider for driftsmeldinger og tjenestevarsler.

Driftsmeldinger kan for eksempel handle om nye data eller tjenester som kommer til, utgår eller at det gjøres endringer i oppsettet. Det kan også gjelde planlagt nedetid eller akutte driftsbrudd. Etater skal varsle tre måneder før endringer finner sted.

En samlet oversikt over tjenestevarsler for partene i Norge digitalt finnes i oversikten Tjenestevarsler.

I tillegg har flere etater egne oversikter:

Kartverket

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Spørsmål angående Geonorge og publisering av tjenestevarsler kan rettes til post@norgedigitalt.no