Driftsmeldinger og teknisk support

Enkelte parter i Norge digitalt har egne sider for driftsmeldinger og tjenestevarsler.

Driftsmeldinger kan dreie seg om ulike forhold; når nye data og tjenester kommer til, utgår eller det gjøres endringer i oppsettet. Det kan også gjelde planlagt nedetid eller akutte driftsbrudd.

Etater skal varsle tre måneder før endringen finner sted.

En samlet oversikt over tjenestevarsler for partene i Norge digitalt finnes i oversikten Tjenestevarsler.

I tillegg har flere etater egne oversikter:

Kartverket

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Riksantikvaren

 

Spørsmål angående Geonorge og publisering av tjenestevarsler kan rettes til post@norgedigitalt.no