Temaer

Datasettene i kartkatalogen Geonorge er inndelt etter en nasjonal temainndeling.

Inndelingen er basert på temaene i "det offentlige kartgrunnlaget" og kan brukes som filter i kartkatalogen for å få en rask oversikt over data og tjenester innenfor det ønskede temaet. 

Under finner du en oversikt over de ulike inndelingene sammen med litt informasjon om hvilken datasett de innholder og hvilke organisasjoner som eier dataene.