For utviklere

Det har blitt utviklet maskingrensesnitt, API-er og andre grensesnitt som gjør det mulig for utviklere å programmere mot de enkelte funksjonene i Geonorge.

Vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for aktiv bruk av kartadata fra Geonorge.  Innspill til eksisterende API-er og grensenitt, eller ønsker om nye, kan sendes til  post@norgedigitalt.no.

  • API-er og grensesnitt

    Det har blitt utviklet flere åpne API-er og grensesnitt for å kommunisere med de enkelte funksjonene i Geonorge.

  • Kodebiblioteker

    Mye av koden i Geonorge legges ut som åpen kildekode. Andre deler baseres på ferdige åpne kodebiblioteker, eller på proprietær/kommersiell programvare.

  • Verktøy

    I arbeidet med Geonorge brukes verktøy som også kan være nyttige for andre utviklere, og noen av disse verktøyene kan brukes i andre sammenhenger i den norske digitale infrastrukturen.