Webinarer om Geonorge

Vi avholder webinarer som viser og forklarer hvordan Geonorge fungerer. Her er det mulighet for å stille spørsmål, eller å ønske seg temaer

Planlagte webinarer annonseres som nyheter, men du kan også klikke her for å abonnere på informasjon om kommende webinarer.

Tidligere webinarer

Tidligere avholdte webinarer er tilgjengelige i opptak: