Tjenestevarsler

Her finnes tjenstevarsler fra Norge digitalt parter om nye, endrede eller fjernede tjenester.

Se tjenestevarsler

 Alle tjenestevarslene er samlet på denne siden

Melde inn tjenestevarsler

Tidligere har tjenestevarsler i Norge digitalt blitt sendt til sekretariatet på e-post, hvorpå disse ble  lagt ut  manuellt. Denne ordningen er det nå slutt på. Nå kan alle parter selv legge inn sine tjenestevarsler, og man trenger bare en BAAT-bruker for å logge seg på. Her er en beskrivelse av hvordan du gjør det.

Tjenestevarslene dekker flere typer varsler:

  • Endringer i tjenesters URLer
  • Endringer i tjenesters datakvalitet
  • Endringer i tjenesters datastrukturer
  • Nye tjenester
  • Fjernede tjenester

Abonnere på tjenestevarsler

Det er mulig å abonnere på tjenestevarsler ved å bruke RSS-feed fra Tjenestevarselregisteret

Abonnere på tjenestevarsler

 I en overgangsperiode har også de manuelt innmeldte tjenestevarslene under aktualitet:

Kartverket

Melding om ny cache for Nye Norge i bilder.

Norge i bilder har vært i drift siden 1.april 2016 med ny driftspartner, Geodata AS. Løsningen er stabil og alle tjenestene yter nå stort sett som forventet.

Cache (WMS-C og WMTS) som ble produsert etter oppstart, har vist seg å ha en liten målestokkfeil. Dette har i noen sammenhenger gitt utslag i form av uskarpe bilder og det er derfor produsert en ny cache. Den nye cachen er produsert til og med lag 17 (målestokk 1:625 ved 96 dpi) og den holdes løpende oppdatert. Utgående cache blir ikke oppdatert etter 1.oktober 2016.

De nye tjenestene er tilgjengelig på følgende adresser:

WMTS:

http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm32_wmts_v2?

http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm33_wmts_v2?

http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm35_wmts_v2?

http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_web_mercator_wmts_v2?

WMS-C:

http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm32_v2?

http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm33_v2?

http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm35_v2?

http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_web_mercator_v2?

 

Disse tjenester har samme adresser som oppgitt pr 1.april 2016: 

WMS:

Heldekkende: http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.nib?

Tjenesten viser de nyeste prosjektene.

Ortofotoprosjekter: http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.nib-prosjekter?

Denne tjenesten inneholder alle prosjektene delt inn etter ortofototype sortert på årstall

Omriss og sømlinjer: http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.nib-mosaikk?

Tjenesten inneholder netto prosjektavgrensning og sømlinjer for de enkelte ortofoto

Cache-tjenestene testes fortsatt, og URLene nedenfor når er klare til bruk.

Vi anbefaler på det sterkeste å teste ut og ta i bruk lenkene før overgangsperioden er over. Det er endringer i tjenestene som vil kunne medføre tilpasninger på klientsiden.

Nedlasting:

På nye Norge i bilder får man tilgang til nedlasting gjennom å logge seg inn med BAAT brukernavn og passord. Ved første gangs innlogging må man registrere brukerinformasjon. De aller fleste prosjektene er nå overført til ny løsning. Vi vil være behjelpelig med å eksportere data som fortsatt ligger igjen i den gamle løsningen (per 1.6 er det snakk om ca 100 eldre prosjekter).

Kontaktperson: Jon Arne Trollvik 321 18 437 jon.arne.trollvik@kartverket.no

 

 Lagt ut  første gang 03.06.2016, oppdatert 03.10.2016

NIBIO

Endringer i WMS-tjensten til Reindrift

I WMS-tjenesten Reindrift har kartlagene med årstidsbeite blitt delt opp, slik at de enkelte beiteområdene kan velges hver for seg, og hvert årstidsbeite kan velges som gruppelag. De gamle årstidsbeitene fjernes 1. juni.

Informasjon om oppdatert tjeneste finnes her:

http://www.skogoglandskap.no/temaer/reindrift_wms
 

Lagt ut 18.02.2016

DSB

WMS- og WFS-tjenester fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSBs WMS- og WFS-tjenester får ny adresse:

http://ogc.dsb.no/wms.ashx?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

http://ogc.dsb.no/wfs.ashx?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

Tjenestene er allerede operative. 

DSBs gamle WMS-og WFS-tjenester vil fungere fram til 4. mars

Lagt ut 18.02.2016

NVE

Endring av WMS-tjeneste for griddata fra NVE

Tjenesten for griddata får ny adresse 1.februar 2016. Den nye adressen er:

http://gridwms.nve.no/wms_server/wms_server.aspx

Dagens tjeneste, http://arcus.nve.no/wms_server/wms_server.aspx,

legges ned 1. mai 2016.

Tjenesten viser daglig oppdaterte kart for snø, vær, vann og klima for Norge.

Oversikt over NVEs WMS-tjenester finner du på http://gis3.nve.no/kartkatalog/metadatahg_wmstjenester.html

 Lagt ut 22101.2016

NIBIO

NIBIO lanserer nye WMS-tjenester

I forbindelse med lansering av Skogportalen, har NIBIO lansert to WMS-tjenester tilpasset skogbrukets behov. Dette gjelder filtrerte data fra Artsdatabanken og Naturbase. mer informasjon om tjenestene finnes her: http://www.skogoglandskap.no/temaer/skogportal_wms

NIBIO har publisert et datasett som viser hvor det er identifisert mulig oppdateringsbehov for AR5. Dette for at kommunene kan få en oversikt over hvor de bør ta en ekstra sjekk av datasettet. Mer informasjon om tjenesten finnes her:

http://www.skogoglandskap.no/temaer/wms_ar5oppdateringsbehov

Endringer for WMS-tjenesten skogbruksplan/Mis-figurer fra NIBIO

Dagens tjeneste vil legges ned 10. mars 2016. En ny tjeneste er lansert, og det anbefales at alle går over til å bruke denne tjenesten så fort som mulig. I den nye WMS'en vises det nå registreringsår for livsmiljøer, og nøkkelbiotoper har blitt delt i to, ut fra standarden som har blitt fulgt. Mer informasjon om endringene og om nye tjeneste finnes her: http://www.skogoglandskap.no/temaer/misfigurer_wms

 

Lagt ut 02.12.2015

Kartverket

Endringer i Shape leveranseformat for FKB-data

Av historiske årsaker oppgir Shape-leveransen å være i WGS84 datum, mens de i virkeligheten er i EUREF89 UTM sone 32/33/35 (likt SOSI-filene). Prj-filene endres fra 1.janaur slik at Shape-filene i tråd med datainnholdet oppgir å være EUREF89 UTM sone 32/33/35.

Leveransen utvides slik at den alltid vil sende med cpg-filer som angir tegnsett. Shape-filene benytter tegnsett ISO8859-10

Lagt ut 2.10.2015