Brukerveiledning for Geonorge

Det er laget videoer som viser hvordan du bruker viktige funksjoner i Geonorge. Videoene eksisterer i form av kompakte brukerveiledningsfilmer og opptak av tidligere webinarer

Videoene omhandler blant annet:

  • Gjennomgang av Geonorge
  • Hvordan bruke kartkatalogen
  • Nedlasting av data
  • Hvordan fungerer metadataeditoren
  • Bruke QGIS mot Geonorge
  • Abonnere på dataendringsvarsel

Se videoene her

Hvilke videoer som er tilgjengelig vil variere, avhengig av endringer som gjøres på Geonorge.  Videoene oppdateres ved behov.