Utprøving av register for kodelister

Ulike fagkoder som brukes i felles sammenhenger, bør tilgjengeliggjøres fra et sentralt register. Eksempler på slike felles koder er bygningstyper i matrikkelen og kommunenummer. Det finnes til sammen ganske mange ulike typer fagkoder hvor det er en fordel med tilgang via et felles register.

Arbeid med å vurdere hvordan kodelisteregisteret bør fungere, pågår i regi av Norge digitalt-samarbeidet gjennom SOSI arbeidsgruppe 1.

For å synliggjøre for alle interesserte hva det konkret arbeides med og hvilke løsningsmuligheter som er de mest aktuelle, er det laget en pilotløsning på et kodelisteregister.

Pilotløsningen er kun en illustrasjon på hvordan et kodelisteregister kan fungere. Den gir for tiden ingen svar på hvor grensene går mellom forvaltning av interne forretningsregler hos dataeierne, kontra hva som inngår som en felles standardisert del for kodelistene.

Hovedtanken med pilotløsningen er at den kan tjene som et videre utgangspunkt for arbeidet med å komme frem til en nasjonal enighet om hvordan et kodelisteregister bør fungere.

Gå til pilotløsningen for kodelisteregister