Rapporter og dokumenter

Statusrapporter, versjonsbeskrivelser og andre dokumenter knyttet til utviklingen av ny nasjonal geoportal publiseres løpende.

Hovedprosjektet

Hovedprosjektet ble startet våren 2014, og versjon 1.0 ble lansert 9. mai. Videre blir det utviklet nye versjoner fortløpende, frem til antatt ferdig driftssetting våren 2017.

 

Geonorge versjonsbeskrivelser

Referater fra prosjektmøter

Disse ligger på prosjektrommet i Kartverkets samhandlingsportal:

https://prosjektrom.statkart.no/p/nynasjonalgeoportal/hjem.aspx

Noen av disse dokumentene har begrenset tilgang, og brukernavn/passord kan søkes fra post@norgedigitalt.no.  

Forprosjektet