Prosjektorganisering

Hovedprosjektet til nasjonal geoportal er omorganisert i forhold til forprosjektet. Prosjekteierskapet ligger fortsatt hos Kartverket, men det er gjort endringer i styringsgruppas sammensetning og de øvrige prosjektrollene.

Prosjektet eies av Kartverket og det er landdivisjonens direktør Erik Perstuen som har prosjekteierrollen. Prosjektleder er Knut Sælid (Kartverket), mens produkteierrollen ivaretas av Arvid Lillethun (Kartverket). Styringsgruppas funksjon videreføres fra forprosjektet, men ansvaret for å ivareta brukerkrav overføres til en referansegruppe som blir opprettet. Sammen med prosjektleder og produkteier, vil referansegruppa bidra til at brukerkravene blir kartlagt og ivaretatt i utviklingen av de enkelte komponentene i den nye geoportalen.

I forprosjektet ble det skissert og planlagt at arbeidet skulle organiseres i åtte arbeidspakker, men dette arbeidet blir nå integrert gjennom smidig systemutviklingsmetodikk i sin helhet, og i stedet ivaretatt via referansegruppa

Medlemmer i styringsgruppen

  • Erik Perstuen, Kartverket, landdivisjonen (leder)
  • Kåre Kyrkjeeide, Kartverket, landdivisjonen, infrastrukturavdelingen
  • Evert Flier, Kartverket, sjødivisjonen
  • Olav Petter Aarrestad, Kartverket, IT-avdelingen
  • Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet
  • Rolf Bekkhus, Oslo kommune
  • Kjell Knudsen, Barentswatch

Medlemmer i referansegruppen

Det gjenstår noen avklaringer før den endelige listen er klar.