Webinar: Kunstig intelligens

Sist oppdatert: 07.05.2024

Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens lovlig og effektiv i oppgaveløsning knyttet til geografisk informasjon? Hvor vil geodata ha betydning? Bli med på webinar i regi av Norge digitalt og få innspill om dette!

Samordningsgruppen for geografisk informasjon inviterer til webinar om bruk av kunstig intelligens innenfor fagdomenet geografisk informasjon. Webinaret vil ha et strategisk fokus på hvilke muligheter kunstig intelligens skaper, samt hva vi må være bevisste på når vi tar i bruk kunstig intelligens i hverdagen.

Agenda

Kl. 0900-0905: Velkommen, bakgrunn og formål med dagen 

 • Knut Bjørgaas, Leder av Samordningsgruppen, Norge digitalt.

 

Kl. 0905-0925: Hvordan spiller geografiske data en viktig rolle i AI – forskningen?

 • Morten Goodwin, Universitetet i Agder

 

Kl. 0925-0945: Reguleringer av AI

 • Rozemarijn van der Hilst – Ytreland, Digitaliseringsdirektoratet

 

Kl. 0945-1055: Hvilke strategier har privat sektor for bruk av AI

 • Tonje H. Nordli, Sikri
 • Kjell Reidar Mydske, Sopra Steria
 • Astrid Hvattum, Geodata

 

Kl. 1055-1155: Eksempler på hvordan offentlig sektor bruker AI innenfor geografiske data i dag

 • Martina Bøhme, NGU
 • Hildegunn Nordheim, NIBIO
 • Syver Jahren Petersen, Miljødirektoratet
 • Ragnvald Larsen, Miljødirektoratet

 

Kl. 1155-1200: Kort oppsummering av dagen

 • Knut Bjørgaas, Leder av Samordningsgruppen, Norge digitalt.

 

Sett av dagen - 11.juni fra kl 09.00 - 12.00, og meld deg på her!