Nasjonal geodatastrategi - handlingsplanen, årsrapport 2022

Sist oppdatert: 23.03.2023

Geodatastrategiens visjon er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. Årsrapport til handlingsplanen oppsummerer arbeidet i 2022, både når det gjelder viktige resultater og utfordringer.

I år presenteres årsrapporten på web, hvor det rapporteres samlet for de fire hovedmålene i strategien, og ikke på detaljert nivå på alle tiltak i handlingsplanen.

Årsrapporten 2022 leser du her.