Workshop om informasjonssikkerhet i Norge digitalt

Sist oppdatert: 20.03.2017

Har din organisasjon fokus på å sikre at dataene oppfyller disse kriteriene innen informasjonssikkerhet? Norge digitalt-parter er velkommen til workshop om emnet 13. september.

Partene i Norge digitalt samler og forvalter store mengder med geografisk informasjon. Dataene brukes i mange sammenhenger og kan betraktes som kritisk infrastruktur.

I den senere tid er det påvist dataangrep mot flere statlige organisasjoner. PSTs trusselvurdering for 2017 anser kritisk infrastruktur i Norge fortsatt som et mål for fremmed etterretning, der formålet vil være både å hente ut informasjon om infrastrukturen, samt legge til rette for å manipulere data eller å skade infrastrukturen. Dette er de alvorligste av mange utfordringer på informasjons-sikkerhetsområdet.

Blir dataene våre til enhver tid behandlet slik at de ikke kan manipuleres av utenforstående eller ødelegges på andre måter? Kan brukerne stole på at dataene er tilgjengelige når de trenger dem?
Er det rutiner som skjermer data som ikke skal være tilgjengelig for alle? Dette er alle forhold som inngår i informasjonssikkerhet (sikre dataenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet).

 

Har din organisasjon fokus på å sikre at dataene oppfyller disse kriteriene innen informasjonssikkerhet?

 

Workshopen deles i to, der du før lunsj får høre tre foredrag

  • Generelt om informasjonssikkerhet og dagens trusselbilde (Jørgen Dyrhaug, NSM)
  • Informasjonssikkerhet i kartverdenen (Knut Sælid, Kartverket)
  • Balansen mellom åpenhet og skjerming (Trond Skyseth, Kartverket)

 

Etter lunsj arrangeres gruppevise diskusjoner om bl.a.:

    • Vurderinger rundt behov for skjerming av egne data
    • Tenker vi sikkerhet i alle ledd?

 

Workshopen arrangeres på KS Agenda AS sitt møtesenter i Haakon VII’s gate 9 i Vika (v/Nasjonalteateret stasjon i Oslo)  13. september 2017 kl. 0900 – 1530.

Pris inkl. lunsj er 600 kroner, som blir fakturert i etterkant.

Bindende påmelding skjer ved mail til post@norgedigitalt.no.  Oppgi navn på deltaker, firma, emailadresse og fakturaadresse.

Påmeldingsfrist:  15. august 2017

Det er et tak på 40 deltakere, de første 40 får plass!

 

Tønsberg/Hønefoss,  15. mars 2017

Karen Lie, DSB, karen.lie@dsb.no  og  Hanne Baug, Kartverket, hanne.baug@kartverket.no