"Vegkropp prosjektert 1.0" standarden er godkjent

Sist oppdatert: 21.04.2022

I mars 2022 ble standarden "Vegkropp prosjektert 1.0" formelt godkjent av Standardiseringskomiteen for geomatikk.

"Vegkropp prosjektert 1.0" er en sosi-standardisert produktspesifikasjon.

Standarden ble utarbeidet under et strandardiseringsprosjekt som startet i 2019 med en åpen høring i 2021.

Du finner mer informasjon og Vegkropp-prosjektet på kartverket.no.  De sammenstilte høringsinnspillene med prosjektets kommentarer kan fås tilsendt fra Standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Standarden er tilgjengelig via direkte link eller via Geonorge.no.

Mer om Standardiseringskomiteen for geomatikk finner du her.