Utviklingen av Geonorge fortsetter i 2017

Sist oppdatert: 19.12.2016

Prosjektet «Ny nasjonal geoportal» avsluttes i disse dager, men det betyr ikke at arbeidet med utvikling av Geonorge stopper opp. Tvert imot! Utviklingen fortsetter med uforminsket styrke i 2017.

Mye nytt har kommet på plass etter at prosjektet «Ny nasjonal geoportal» startet opp i 2014. Det er synlige forskjeller på nettsiden geonorge.no, men de aller største og mest omfattende endringene og utviklingene har skjedd «under panseret». Forbedring av svakheter i brukergrensesnitt og brukeropplevelser vil fortsatt stå høyt på prioriteringslisten for prosjektet.

Dataeiere må fylle Geonorge med innhold

Det er viktig at Geonorge blir fylt med enda mer innhold i 2017. Dataeiere må selv registrere datasett og tjenester med et minimum av metadata og dokumentasjon, slik at Geonorge kan gjøre nettopp det den er tenkt å gjøre: tilby alt på et sted.

Gode metadata er avgjørende

Mange av funksjonene som finnes i Geonorge i dag, for eksempel søk, søkefiltre, nedlasting og kartvisning er avhengige av riktige og gode metadata for å fungere optimalt. Det er derfor ønskelig at alle som allerede har registret sine data kikker over metadataene, og kontrollerer at det som står der er riktig, nøyaktig og oppdatert. Øvrig dokumentasjon er dessuten særlig viktig å få på plass for de etatene som har datasett på DOK-listen.

Vi foreslår at gjennomgang og komplettering av egne metadata blir geodata-Norges nyttårsforsett i 2017.