Studenter mister likevel ikke tilgang til data

Sist oppdatert: 09.01.2019

Tidligere ble det varslet at studenter og andre ved læresteder ville miste tilgangen til Norge digitalt-begrensede data fra nyttår, fordi Norge digitalt-avtalen ikke var fornyet. Nå skal det inngås ny avtale, og tilgangen stenges likevel ikke.

Det er Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT) som skal inngå avtale om å bli part i Norge digitalt, på vegne av hele utdanningssektoren. Dermed blir tilgangen til Norge digitalt-data i Geonorge likevel ikke stengt for studenter og læresteder. Les mer om tilgangen for studenter og læresteder i denne artikkelen