Status om NADAG fra NGU

Sist oppdatert: 30.04.2020

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) har vokst og utviklet seg siden oppstarten i 2012. Ny statusoversikt er tilgjengelig hos NGU.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserte denne uken en oversikt over status i arbeidet:

Les om status for NADAG på ngu.no