Sluttrapport - Evaluering av Norge digitalt plansatsing 2018 - 2021

Sist oppdatert: 30.11.2021

Norge Digitalt Plansatsing 2018-2021 er blitt evaluert og hovedkonklusjonen er at deling av plandata fra kommuner til de andre Norge digitalt (ND) partene er blitt mer effektiv.

  • Enklere og mer effektiv arbeidshverdag er gevinster som registres både hos kommunene som leverandører og hos ND-partene som bruker i forbindelse med høringsuttalelser eller ved bruk i egen virksomhet.
  • Geosynkronisering som delingsmekanisme fungerer godt og gjør at plandata fra 254 kommuner oppdateres hvert døgn og er tilgjengelig for ND-partene på Geonorge. Geosynkronisering anbefales benyttet også for andre typer datasett.
  • Evalueringen viser at det fortsatt er behov for tiltak som gjør at brukerne blir tryggere på at innholdet er korrekt og oppdatert.
  • En positiv, men utilsiktet effekt er økt datakvalitet.
  • Økonomisk tilskudd til kommunen har vært nødvendig for å få til geosynkronisering.
  • Omfanget av delte plandata er godt over målsetting, men det påpekes at effektiviseringsgevinsten vil øke ytterligere dersom innholdet blir utvidet med synkroniserte planer fra flere kommuner og med flere plantyper og plannivåer.

Les hele rapporten for Evaluering av Plansatsing 2018-2021.