Alminnelig høring - Registreringsinstruks for havnedata

Sist oppdatert: 23.09.2020

Det har blitt utarbeidet en registreringsinstruks for havnedata, som skal være mal for hvordan registrering av havnedata skal gjøres. Veilederen tar utgangspunkt i produktspesifikasjonen som er utarbeidet for havnedataene. Frist for tilbakemelding er 9. oktober 2020.

Registreringsinstruksen innledes med viktige begreper, beskrivelse av aktører og ansvar på fagområdet og litt om forventninger til registreringen på overordna nivå. Deretter følger beskrivelse av objekttyper med registreringsbeskrivelse, egenskapstabeller og kodelister. I siste del av veilederen finner man vedlegg: Kartleggingsmetoder og diagrammer som er relevante i registreringen.
I forbindelse med høringen ønskes det spesielt tilbakemelding på følgende problemstillinger:

  • Beskrivelse av begreper og samsvar i tabell 1.  Benevnelse i havna og overlappende objekt.
  • Krav til nøyaktighet på de enkelte objektene.  Er kravene som er satt rimelige?
  • Behov for flere tilleggsbeskrivelser/detaljer om objekttypene?
  • Behov for mer beskrivende bilder?

Høringsfrist er satt til 9. oktober og innspill kan sendes til post@norgedigitalt.no.

Mer informasjon: