Norge digitalt regionmøter er avholdt for Oslo og Viken

Sist oppdatert: 16.12.2021

Hovedinntrykket fra møtene er at det jobbes godt innenfor alle fagområder:  Plan- og temadata, Matrikkel, Geovekst og FKB.

En viktig del av rollen som geodatakoordinator er å følge opp samarbeidspartene i Norge digitalt samarbeidet. I november arrangerte Kartverket regionmøter i Oslo og Viken hvor vi endelig kunne møte de fleste samarbeidspartene fysisk igjen – det var også mulig å følge møtene på Teams. På grunn av koronasituasjonen måtte vi gjennomføre det siste regionmøtet i desember på Teams.


Hovedinntrykket fra møtene er at det jobbes godt innenfor alle fagområder (Plan- og temadata, Matrikkel, Geovekst og FKB), men at det er behov for mere ressurser for å gjennomføre alle oppgaver. En forutsetning for å lykkes med digitaliseringsprosessene som pågår i flere kommuner (bl.a. eByggesak og ePlansak), er at geodataene har tilstrekkelig kvalitet og fullstendighet. Flere samarbeidsparter har egne prosjekter i gang for datakvalitetsforbedring, bl.a. for matrikkeldata. I flere kommuner er det økt fokus på geodata og bruk av disse i planarbeid på mange virksomhetsområder, og i digitale løsninger for hele arbeidsprosesser, informasjon og innbyggerdialog.
 
Foto: Fra møte i region Drammen-Ringerike 10. november.