Pris for nytteeksempler ved bruk av geodata 2020

Sist oppdatert: 24.06.2020

Nasjonalt geodataråd og KMD ønsker å få synliggjort nytteverdien av bruk av geodata. Geografisk informasjon med systemene omkring er «den nye elektrisiteten» og sørger for at de tingene vi tar for gitt i hverdagen vår fungerer på en god måte. Vi er avhengig av geografisk informasjon hver dag, fordi «alt skjer et sted» – hver dag.

I august vil det derfor bli utlyst en pris for gode eksempler på produkter, tjenester og løsninger basert på bruk av den geografiske infrastrukturen. Løsningene skal være nyskapende, føre til verdiskapning, ha overføringsverdi, understøtte bærekraft eller vise andre gevinster.

Næringsliv, offentlig sektor eller enkeltpersoner kan sende inn forslag innen kategoriene

  • Kommersiell tjeneste eller produkt
  • Tiltak i offentlige sektor som gir bedre og mer effektive prosesser
  • Løsninger som kombinerer data til ny kunnskap

Formell annonsering, og informasjon om kåring av innkomne forslag vil komme via flere kanaler, blant annet www.regjeringen.no og www.geonorge.no.

Kartverket administrer mottak gjennom et skjema for innmelding som vil bli lagt ut på Geonorge i august.

Prisen er et ledd i realiseringen av nasjonal geodatastrategi. Regjeringens visjon er at Norge skal være ledende i bruk av geodata.

Mer informasjon om nasjonal geodatastrategi finner du her.