Nye og oppdaterte tjenester og datasett for plankartdata

Sist oppdatert: 19.10.2021

WMS-tjenester og nedlastbare datasett for reguleringsplanforslag og vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig for Norge digitalt parter fra Geonorge.

WMS-tjenesten for reguleringsplanforslag er ny.  Den gamle tjenesten i test-miljø vil fases ut i løpet av høsten.  De nedlastbare datasettene er nå tilgjengelig i flere formater enn tidligere (SOSI, GML, Filgeodatabase og PostGIS-dump).  De nye distribusjonsløypene skal føre til mer stabile leveranser av oppdaterte plankartdata.  Du finner ytterligere informasjon her.