Nytt teknologisk rammeverksdokument klart

Sist oppdatert: 02.04.2020

Et nytt teknologisk rammeverksdokument er publisert. Dette er første oppdatering siden 2012.

Det er viktig at de forskjellige teknologiene som brukes for geografisk informasjon i landet vårt virker sammen, slik at dataene flyter best mulig fra dataeier til databruker.

Teknologisk rammeverksdokument beskriver krav og anbefalinger til teknisk og semantisk interoperabilitet. Det introduserer et felles og omforent teknisk rammeverk for leverandører av data og  tjenester, samt utviklere av applikasjoner i den nasjonale geografiske infrastrukturen. Rammeverket skal sikre en felles forståelse av hvordan data og tjenester gjøres tilgjengelig, hvordan de dokumenteres og vedlikeholdes.

Les mer om rammeverksdokumentet, og se hva det inneholder her

Publiseringen av teknologisk rammeverksdokument svarer dessuten ut tiltak 18 "Rammeverk for teknologisk samvirke" i Nasjonal geodatastrategis handlingsplan.