Nytt møte i Temadataforum 22. september 2020

Sist oppdatert: 03.07.2020

Usikkerheten rundt korona-situasjonen gjør at vi avholder møtet som et nettmøte. Informasjon om oppkobling vil bli sendt til alle kontakter i god tid før 22. september.

Sekretariatet jobber videre med forslaget om å opprette en programkomite slik det ble presentert i forrige møte den 15. april.  Programkomiteen bør bestå av 4 - 6 personer som representerer ND-parter som tilbyr og bruker temadata og som kommer fra stat og fylke/kommune.  Dersom du har forslag til representanter, sender du dette til post@norgedigitalt.no.  Det er lov å foreslå seg selv!  Foreslåtte kandidater blir kontaktet etter sommerferien. 

Hold av tiden fra kl 9 til 12 den 22. september.