Nytt Nasjonalt geodataråd på plass

Sist oppdatert: 17.02.2020

Et nytt Nasjonalt geodataråd har blitt opprettet. Det skal virke i årene 2020 til 2023.

Nasjonalt geodataråds mandat innebærer å sikre et godt samspill mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Rådet skal følge norsk geodatapolitikk og gi råd om oppfølging av nasjonale strategier for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien. Rådet skal også bidra til samarbeid om og bruk av geodata. God tilgang til og bruk av offentlig geografisk informasjon blir stadig viktigere for næringslivet, kommuner og andre brukere. Nasjonalt geodataråd ble opprettet av (daværende) Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Les mer om Nasjonalt geodataråd og hvem som sitter i det på geonorge.no