Nye standarder godkjent

Sist oppdatert: 25.02.2022

Flere nye standarder er formelt godkjent av Standardiseringskomiteen for geomatikk.

Dette gjelder SOSI-standardisert produktspesifikasjon - NRL (Nasjonalt register over luftfartshindre) rapportering 1.0 og flere SOSI-standardiserte produktspesifikasjoner for FKB (Felles Kartdatabase) i versjon 5.0.

De foreliggende standardene ble utarbeidet som normale, ikke forenklede, standardiseringsprosjekt med åpen høring sommer 2021 for NRL og oktober 2021 for FKB.

Mer informasjon om FKB-prosjektet og NRL-prosjektet inkl. sammenstilte høringskommentarer er tilgjengelig på kartverket.no.

Listen nedenfor gir oversikt over standardene som ble godkjent og publisert i januar 2022 samt link til dokumentene (HTML).

Alle dokumenter er tilgjengelig på Geonorge

 

NRL:

 

FKB: