Ny utgave av handlingsplan til geodatastrategien

Sist oppdatert: 14.01.2021

Handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi er nå revidert. Handlingsplanen 2021 består av 45 tiltak. En del av tiltakene er fellestiltak der en ønsker å løse tversgående utfordringer for den geografiske infrastrukturen. I tillegg har sektorer og etater foreslått viktige tiltak om dataetablering eller bruk som er særlig viktige for sin sektor. Det er svært mange etater, kommuner og organisasjoner som deltar i arbeidet.

Handlingsplanen foreligger nå i form av en rapport. Innledningsvis gis informasjon om departementer og etater som deltar, samt prosesser for å sikre at tiltak understøtter handlingsplanens mål. Hoveddelen av handlingsplanen består av de enkelte tiltaksbeskrivelsene, hva som er målet med oppgaven, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres mv. Våren 2021 vil tiltaksdokumentasjon bli lagt inn som søkbar informasjon på Geonorge.no.

Du finner handlingsplanen her.